Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Muskat Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Konsolosluk Alanındaki İlişkiler, 29.12.2016

Umman’da yerleşik vatandaşlarımız
 
Umman’da yerleşik vatandaşlarımızın sayısı, 2011 sonu itibariyle yaklaşık 3000 dolayındadır. Umman’da yasal olarak ikamet eden vatandaşlarımızın yarısından fazlası bu ülkede faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarımızın teknik ve idari personeli ile ailelerinden oluşmaktadır. Vatandaşlarımızın bir bölümü ülkede yerleşik uluslararası şirketlerde çalışmakta, küçük bir bölümü ise lise ve üniversitelerde akademik personel olarak görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın geri kalan bölümü, Umman’da restoran sahipleri, berber, araba tamircileri ile bu işletmelerde görev yapan çalışanlardan oluşmaktadır.

Vize rejimi

Umman ile ülkemiz arasında 2001 yılında akdedilen Resmi Pasaportlara Vize Muafiyeti Anlaşması uyarınca, iki ülke resmi pasaport hamilleri vizeden muaftır.

 Öte yandan, Umman, 2003 yılında ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa ülkelerine yönelik vize rejiminde yaptığı değişiklikle, umuma mahsus pasaport hamillerine sınırda vize itası kolaylığı sağlamıştır. Buna mukabil, 2005 yılında Umman umumi pasaport hamillerinin Türkiye’ye yapacakları seyahatlerde sınırda vize almalarına imkan tanınmıştır. Sınır kapılarında turistik amaçlı vizelere uygulanan 20 Umman Riyali harcın Umman'da 10 gün veya daha az süreyle seyahat edeceklerini beyan edenlere 5 Umman Riyali olarak tatbik edilmektedir.